Leprastichting

Vanaf 13 april 2015, is Willem Boog officieel Ambassadeur van de Leprazending geworden door ondertekening van het contract met directeur Henno Couprie.

Eén van de raakvlakken van deze samenwerking is: Bewogen door handen en voeten.

Als musicus voegt Willem Harold Boog daar aan toe: “Musiceren in verbondenheid doet ogen openen en harten raken!”