Commissie Orgelconcerten W.H.B.

Orgelconcerten Willem Harold Boog
De Commissie Orgelconcerten Willem Harold Boog, zoals zij voluit heet, is al sinds 1989 actief. Lees hier meer over de commissie en de betrokkenen.

Doelstelling

‘Het bevorderen van kerkmuziek in het algemeen en orgelmuziek in het bijzonder en verder alles wat hier mee verband houdt.’

Activiteiten

De commissie ontplooit een groot aantal activiteiten om deze doelstelling invulling te geven:

  • Het organiseren van kerkmuzikale uitvoeringen
  • Het organiseren van orgelconcerten
  • Het organiseren van workshops
  • Het uitgeven van composities
  • Het uitgeven en (laten) produceren van CD’s/DVD’s
  • Het verzorgen van opleidingen voor leerlingen

Naast Willem Harold Boog zijn in de commissie actief: voor het secretariaat dhr. A. Bolsenbroek. Management & PR vacant. Algemeen commissielid is Elbert Drost. Daarbij komen nog de andere vrijwilligers die op diverse momenten hun ondersteuning verlenen.

Raam tbv logoSecretariaat

De heer Bert Bolsenbroek houdt zich als verantwoordelijke voor het secretariaat bezig met de financiële zaken, de uitnodigingen, de contacten met de solisten en gast-organisten e.d. a.bolsenbroek@live.nl
T 06-81 58 58 46

Management & PR

  • Het onderhouden van de contacten met de media,
  • fondswerving ten behoeve van de door de commissie georganiseerde orgelconcerten en overige projecten,
  • verkoop CD’s en onderhoud contacten met regionale en landelijke verkooppunten.

Daarnaast zijn er medewerkers die de website onderhouden, ondersteunend sponsoren werven en de verschillende agenda’s bijhouden.

Algemene correspondentie Commissie Orgelconcerten Willem Harold Boog:

T.a.v. dhr. A. Bolsenbroek
Meinsstraat 42,
3862 AE Nijkerk

T: 06 – 815 85 846
E: a.bolsenbroek@live.nl
Bankrekeningnummer NL40 INGB 0009302958 t.n.v. Hageman/Boog onder vermelding van “Orgelconcerten”.

Willem Harold Boog contactgegevens