Hervormingsconcert Nijkerk 2016 ‘Gedenkdag van de Reformatie’

Willem Harold Boog
Op D.V. zaterdag 29 oktober 2016 aanstaande zal er in de Grote Kerk te Nijkerk een bijzonder concert plaatsvinden met als thema ‘Gedenkdag van de Reformatie’.

Aan dit concert werken mee de bekende dichter/predikant André Troost, het Samengesteld jeugdkoor ‘de Regenboog’ uit Nijkerk onder leiding van Wilma Gardebroek en organist/kerkmusicus Willem Harold Boog.

Aan de hand van de vijf Reformatorische pijlers Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura, Solus Christus en Soli Deo Gloria wordt in woord en muziek het gedachtengoed van Maarten Luther belicht.

Het programma bestaat uit bekende samenzangen (onder andere het Lutherlied, Psalm 121 en Psalm 25), koorzang (Heer, U bent mijn leven | Votum en Groet | Psalm 25 en Ik ben – Sela), orgelsoli (Fantasie over het Lutherlied van Jan Zwart | Variatie 3 uit Sonate VI van F. Mendelssohn Bartholdy | Ich ruf’ zu Dir, BWV 639 van J.S. Bach en Lobet den Herrn mit Pauken und Zimbeln schön, opus 101 van S. Karg-Elert) en uiteraard gedichten van de hand van André Troost.

Het concert begint om 19.30 uur!

De toegang is GRATIS, wel is er een collecte voor de onkosten.

U/jij bent van harte welkom!

poster-willem-hervormingsconcert-2016